Monthly and Ten-Day Average Values of Freezing Level in the Atmosphere Above Kakheti Territory (Georgia) from April to October

Nino K. Jamrishvili

Abstract


Results of the analysis of the data about height of zero isotherm in the atmosphere above the territory of Kakheti (Telavi) from April through October 2012-2016 are presented. At present in Georgia the aerological sounding of the atmosphere is not conducted. Therefore, in the work the resources of the worldwide network aerological observation http://ready.arl.noaa.gov/READYcmet.php are used, according to which data the extrapolation of the vertical distribution of meteorological elements for any location of world is possible. In particular, the repetition of height of zero isotherm according to daily data for 04, 10, 16 and 22 hours on the Tbilisi time for each month is studied; it is obtained that monthly average values of the zero isotherm change from 2603 m during April to 4439 m during August, and ten-day average - from 2415 m in the first decade of April to 4615 m in the second decade of August.


Keywords


aerological sounding of the atmosphere, freezing level.

Full Text:

PDF

References


Meyson B.Dzh. Fizika oblakov, Gidrometeoizdat, L., 1961.

Sulakvelidze G.K. Livnevyye osadki i grad. Gidrometizdat, 1967, 412 s.

Khorguani V.G. Mikrofizika zarozhdeniya i rosta grada. MO Gidrometizdata, 1984, 188 s.

Abshaev A.M., Abshaev M.T., Barekova M.V., Malkarova A.M. Rukovodstvo po organizacii i provedeniu protivogradovih rabot. ISBN 978-5-905770-54-8, Nalchik, Pechatni dvor, 2014, 500 s., (in Russian).

Kvaratskheliya I.F. Aerologicheskiye issledovaniya v Zakavkaz'ye. Gidrometeoizdat, Leningrad,1964, 248 s.

Kvaratskheliya I.F. Ob osobennostyakh izmeneniya s vysotoy nekotorykh meteorologicheskikh elementov nad Tbilisi. Tr. TbilNIGMI, vyp. 6, 1959, s. 69-77.

Kvaratskheliya I.F. Osnovnyye cherty klimata svobodnoy atmosfery nad Gruzinskoy SSR. Tr. TbilNIGMI, vyp. 10, 1962, s. 25-70.

Nikolayshvili G.V. Aerologicheskaya kharakteristika polya meteorologicheskikh elementov nad Alazanskoy dolinoy. Tr.

Vsesoyuzn. Nauchn. Soveshch. po aktivnym vozdeystviyam na gradovyye protsessy. In-t geofiziki AN GSSR, Tb., 1964, s. 71-89, (in Russian).

Salukvadze T.G. Radiolokatsionnyye kharakteristiki gradovykh oblakov s uchetom ikh sezonnogo khoda. Tr. In-ta geofiziki AN GSSR, t. 32, “Metsniyereba”, Tb., 1973, s. 129-138.

Kartsivadze A.I., SalukvadzeT.G., LapinskasV.A. Nekotorie voprosi metodiki vozdeistvia na gradovie processi s ispolzovaniem protivogradovoi sistemi “Alazani”. Trudi Instituta Geofiziki AN Gruzii, t. 36., 1975, s. 13-27, (in Russian).

Amiranashvili A., Dzodzuashvili U., Lomtadze J., Sauri I., Chikhladze V. Some Characteristics of Hail Processes in Kakheti. Trans. of Mikheil Nodia institute of Geophysics, ISSN 1512-1135, vol. 65, Tb., 2015, pp. 77 – 100, (in Russian).

Amiranashvili A., Bakhsoliani M., Begalishvili N., Beradze N., Beritashvili B., Rekhviashvili R., Tsintsadze T., Rukhadze N. On the Restoration of Precipitation Modification Activities in Eastern Georgia.Trans. of the Institute of Hydrometeorology of Acad. of. Sc. of Georgia, ISSN 1512-0902, vol. 108, Tbilisi, 2002, pp. 249-260, (in Russian).

Amiranashvili A., Bakgsoliani B., Begalishvili N., Beritashvili B., Rekhviashvili R., Tsintsadze T., Chitanava R. On the Necessity of Resumption of Atmospheric Processes Modification Activities in Georgia. Trans. of the Institute of Hydrometeorology, Georgian Technical University, ISSN 1512-0902, 2013, vol. 119, pp.144-152, (in Russian).

Amiranashvili A., Ghlonti N., Dzodzuashvili U., Lomtadze J., Chikhladze V. On the Renewal of Anti-Hail Works in Georgia. Int. Conf. “Advanced Problems in Geophysics”. Reports, presented on the Scientific Conference “80 years of the M. Nodia Institute of Geophysics”. Tb., 2014, pp. 208-212, (in Russian).

Amiranashvili A., Burnadze A., Dvalishvili K., Gelovani G., Ghlonti N., Dzodzuashvili U., Kaishauri M., Kveselava N., Lomtadze J., Osepashvili A., Sauri I., Telia Sh., Chargazia Kh., Chikhladze V. Renewal Works of Anti-Hail Service in Kakheti. Trans. of Mikheil Nodia Institute of Geophysics, ISSN 1512-1135, vol. 66, Tb., 2016, pp. 14 – 27, (in Russian).

Amiranashvili A., Dzodzuashvili U., Lomtadze J., Sauri I., Chikhladze V. Meteorological Radar and Radar Ensuring Active Impacts on Atmospheric Processes in Kakheti. Trans. of Mikheil Nodia Institute of Geophysics, ISSN 1512-1135, vol. 65, Tb., 2015, pp. 101 – 112, (in Russian).

Amiranashvili A., Ghlonti N., Dzodzuashvili U., Lomtadze J., Chikhladze V. O vosstanovlenii sluzhby bor'by s gradom v Kakhetinskom regione Gruzii. Doklady Vserossiyskoy otkrytoy konferentsii p ofizike oblakov i aktivnym vozdeystviyam na gidrometeorologicheskiye protsessy, posvyashchennoy 80-letiyu El'brusskoy vysokogornoy kompleksnoy ekspeditsii AN SSSR, 7-9 oktyabrya 2014 g., chast' 2, FGBU «Vysokogorniy Geofizicheskiy Institut», Nal'chik, 2015, s. 132-139, (in Russian).

Amiranashvili A.G., Chikhladze V.A., Dzodzuashvili U.V., Ghlonti N.Ya., Sauri I.P. Reconstruction of Anti-Hail System in Kakheti (Georgia). Journal of the Georgian Geophysical Society, ISSN: 1512-1127, Iss. B, Physics of Atmosphere, Ocean and Space Plasma, vol.18B, Tb., 2015, pp. 92-106.

Abaiadze O., Avlokhashvili Kh., Amiranashvili A., Dzodzuashvili U., Kiria J., Lomtadze J., Osepashvili A., Sauri I., Telia Sh., Khetashvili A., Tskhvediashvili G., Chikhladze V. Radar Providing of Anti-Hail Service in Kakheti. Trans. of Mikheil Nodia Institute of Geophysics, ISSN 1512-1135, vol. 66, Tb., 2016, pp. 28-38, (in Russian).

Selex ES GmbH • Gematronik Weather Radar Systems. Rainbow®5 User Guide, 464 p., 2015, www. gematronik.com

Avlokhashvili Kh., Banetashvili V., Gelovani G., Javakhishvili N., Kaishauri M., Mitin M., Samkharadze I., Tskhvediashvili G., Chargazia Kh., Khurtsidze G. Products of Meteorological Radar «METEOR 735CDP10». Trans. of Mikheil Nodia Institute of Geophysics, ISSN 1512-1135, vol. 66, Tb., 2016, pp. 60-65, (in Russian).

Budagashvili T., Karchava J., Gunia G., Intskirveli L., Kuchava T., Gurgenidze M., Amiranashvili A., Chikhladze T. Inventory of Greenhouse Gas Emissions and Sinks. Georgia’s Initial National Communication on Under the United Nations Framework Convection on Climate Change, Project GEO/96/G31, Tb., 1999, 137 p.

Tavartkiladze K., Begalishvili N., Kharchilava J., Mumladze D., Amiranashvili A., Vachnadze J., Shengelia I., Amiranashvili V. Contemporary climate change in Georgia. Regime of some climate parameters and their variability. Monograph, ISBN 99928-885-4-7, Tb., 2006, 177 p., (in Georgian).

Amiranashvili A., Chikhladze V., Kartvelishvili L. Expected Change of Average Semi-Annual and Annual Values of Air Temperature and Precipitation in Tbilisi. Journal of Georgian Geophysical Society, ISSN: 1512-1127, Iss. B, Physics of Atmosphere, Ocean and Space Plasma, vol. 13B, Tb., 2009, pp. 50 – 54.

Amiranashvili A., Matcharashvili T., Chelidze T. Climate change in Georgia: Statistical and nonlinear dynamics predictions. Journal of Georgian Geophysical Society, ISSN: 1512-1127, Iss. A, Physics of Solid Earth, vol. 15A, Tb., 2011-2012, pp. 67-87.

Bliadze T., Jamrishvili N., Iobadze K., Tavidashvili Kh. Changeability of Height of Zero Isotherm in Kakheti into the Season of the Anti-Hail Works of 2015. Trans. of Mikheil Nodia Institute of Geophysics, ISSN 1512-1135, vol. 66, Tb., 2016, pp. 90-95, (in Russian).

JamrishviliN. K., Tavidashvili Kh. Z. Vertical Distribution of the Monthly Mean Values of the Air Temperature Above the Territory of Kakheti (Georgia) in the Central Months of the Year 2012-2016. Journal of the Georgian Geophysical Society, ISSN: 1512-1127, Iss. B, Physics of Atmosphere, Ocean and Space Plasma, vol.19B, Tb., 2016, pp. 66-72.

Geyvandov E.A., Mazin I.P. Prostoy metod rascheta tayaniya gradin pri padenii. Tr. TsAO, vyp. 51, 1963, s. 57-68.

Shishkin N.S. Oblaka, osadki i grozovoye elektrichestvo. Gidrometeoizdat, L., 1964, 402 s.

Zimenkov V.A., Ivanov V.V. Raschet tayaniya gradin v yestestvennykh protsessakh. Tr. VGI, vyp. 3(5), 1966.

Geladze G.SH., Mdinaradze D.A., Robitashvili G.A., Sulakvelidze G.G. Tayaniye gradin pri padenii nizhe nulevoy izotermy v konvektivnykh oblakakh. Tr. ZakNIGMI, vyp. 55(61), 1975, s. 74-79.

Burnadze A., Varamashvili N., Jamrishvili N., Kveselava N. On the Estimations of the Physical Effectiveness of Anti_Hail Protection. Trans. of Mikheil Nodia institute of Geophysics, ISSN 1512-1135, vol. 66, Tb., 2016, pp. 108 – 115, (in Russian).

Tavidashvili Kh. The Statistical Characteristics of Hourly Values of Isotherm -6°C in the Atmosphere Above Kakheti Territory (Georgia) from April to October. Journal of the Georgian Geophysical Society, ISSN: 1512-1127, Iss. A, Physics of Solid Earth, vol.20A, Tb., 2017, pp. 65-71.

Kobisheva N., Narovlianski G. Climatological Processing of the Meteorological Information, Gidrometeoizdat, Leningrad, 1978, 294 p., (in Russian).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.