კიბერდანაშაულის პრობლემა საქართველოსა და უცხოეთის ქვეყნებში

ალექსანდრე ღლონტი

Abstract


რეზიუმე არა აქვს

References


Adler F., Mueller G, Laufer W. 2008. Criminology and Criminal Justice System. Edition 5th.

Alasania G. International Cooperation as a Strategy of Prevention and Fighting with terrorism in Georgia. http://transcrime.cs.unitn.it/tc/fso/

Gordon S., Ford R. Cyberterrorism? Symantec Security Response. http://www.symantec.com/avcenter/reference/cyberterrorism.pdf

Harley B. A Global Convention on Cybercrime? on March 23rd, 2010. http://www.stlr.org/2010/03/a-global-convention-on-cybercrime/

Tsatsanashvili M., Sikharulidze T. 2007. Law Problems of Cyber terrorism in Georgia. Cybersecurity. Tbilisi.

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი. 2010.

Cyber Terrorism - The Dark Side of the Web World. http://www.legalserviceindia.com/article/l169-Cyber-Terrorism.html

FBI 2005 Internet crime survey. http://www.digitalriver.com/v2.0-img/operations/naievigi/site/media/pdf/FBIccs2005.pdf

Internet and Electronic Crimes. 11/05/2011 National Institute of Justice USA. http://nij.gov/topics/crime/internet-electronic/welcome.htm

United States Department of Justice – Computer Crime and Intellectual Property Section

Wikipedia - http://en.wikipedia.org/wiki/Kevin_Mitnick

Understanding and Responding to Terrorism. 2007. NATO – Security through Science, Vol.

http://www.computerweekly.com/news/1280092617/UN-rejects-international-cybercrime-treaty


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.