საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების როლი ეკონომიკის E ეფექტიანობის ამაღლებაში

შორენა ქურდაძე

Abstract


რეზიუმე არა აქვს

References


ბარათაშვილი ე. ზარანდია ჯ. 2007. საქართველოს რეგიონული განვითარების ეკონომიკა. თბილისი.

ხადური ნ. 2009. მაკროეკონომიკური პოლიტიკა. თბილისი.

საგარეო ვაჭრობა და პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. www.geostat.ge (23.02.2012).


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.