ერთიანი დანაშაული და კვალიფიკაციის ზოგიერთი თავისებურება Common Criminal Offence and Some Peculiarities of Qualification

პეტრე დაუთაშვილი

Abstract


რეზიუმე არა აქვს

References


დაუთაშვილი პ. 2008. საქართველოს სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი. თბილისი.

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი. უახლესი რედაქციით, 2010. თბილისი.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.