უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის (ფულის გათეთრების) დეტერმინაციის ზოგიერთი საკითხი Some Issues for Determination of Legalization of Illegal Revenue (Money Laundering)

სოფიო ასანიძე

Abstract


რეზიუმე არა აქვს

References


ღლონტი გ., მოსულიშვილი მ., დაუთაშვილი პ. 2009. კორუფცია. თბილისი: პოლიგრაფი.

Bartlett B.L. 2002. The Negative Effects of Money Laundering on Economic Devel Opment. Manila.

Gilmore W.C. 1995. Dirty money: the evolution of money laundering countermeasures.-Strasbourg: Council of Europe. 320 p.

Official web-page of the Committee of Experts of European Union evaluating the implemented arrangements against money laundering – www.coe.int/t/dght/monitoring/moneyval (23.08.2011)

Official web-page of the International Commission for fighting against money laundering– www.fatf-gafi.org (17.09.2011)


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.