ნარკომანიის პრობლემა თაობათა ურთიერთობის ჭრილში Problem of Drug Addiction in Generations’ Interrelation

ამირან მოსულიშვილი

Abstract


რეზიუმე არა აქვს

References


ბარამიძე ა. 2010. ნარკომანია როგორც ოჯახური პრობლემა. ფსიქოლოგია.

კრებული. ტ. XXII. თბილისი: დიმიტრი უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი.

მოსულიშვილი ა. 2010. Drug addiction in young generation - social research. European Scientific Institute & University “Grigol Robakidze”. Tbilisi. Georgia.

მოსულიშვილი ა. 2008. მსუბუქ ნარკოტიკულ საშუალებათა ლეგალიზაციის შესაძლო თანხვედრი შედეგები საქართველოში. კრიმინოლოგია. ¹2 (3) თბილისი: გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის გამომცემლობა.

მოსულიშვილი ა. 2009. ნარკომანიასთან დაკავშირებული ზოგიერთი პრობლემა. გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომები. თბილისი: გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის გამომცემლობა.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.