მკვლელობა ძველი ქართული სამართლის მიხედვით Homicide According to the Ancient Georgian Law

იოსებ მამესწარაშვილი

Abstract


რეზიუმე არა აქვს

References


ვაჩეიშვილი ალ. 1946. ნარკვევები ქართული სამართლის ისტორიიდან. ტომი I.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა.

მეტრეველი ვ. 2002. საქართველოს სახელმწიფოსა და სამართლის ისტორია. თბილისი: მერიდიანი.

სურგულაძე ივ. 1984. ქართული სამართლის ისტორიის წყაროები. თბილისი: საბჭოთა საქართველო.

უგრეხელიძე მ. 1997. აშშ კონსტიტუცია, კომპრომისის ხელოვნება. თბილისი: ჯისიაი.

ჯავახიშვილი ივ. 1984. თხზულებანი 12 ტომად. ტომი VII. თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.