მტკიცებულებათა უზრუნველყოფა სამოქალაქო საპროცესო სამართლის მიხედვით Securing of Evidences According to Civil Procedure Law

Leila Arkhoshashvili ლეილა არხოშაშვილი

Abstract


რეზიუმე არა აქვს

References


ლილუაშვილი თ., ხრუსტალი ვ. 2007. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის

კომენტარი. თბილისი: სამართალი.

საქმე ¹ას-827-1190-06 7 29 მაისი 2007.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.