ფედერალიზმი როგორც საქართველოში ისტორიულად არსებული ტერიტორიული ორგანიზაციის ფორმა

ლაშა მარგიშვილი

Abstract


*

References


საქართველოს პარლამენტის 2013 წლის 4 ოქტომბრის №1479-ჳს დადგენილება.

საქართველოს სსრ, ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია, 1981, 81, 84.

ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია, ტომი 9, 1985, 495.

федерализм, Энциклопедический словарь, Москва, инфра-м, 1997, 244, 248.

ბერძენიშვილი მ., ისტორიულ-გეოგრაფიული მიმოხილვა, საქართველოს ისტორიის ნარკვევები, ტომი III, 1979, 67.

გოგიაშვილი გ., შედარებითი ფედერალიზმი, 2000, 234, 239-240.

დემეტრაშვილი ა., კონსტიტუციური სამართალი, თბ., 2005, 160.

კაშია ჯ., ფიქრები ცივილიზაციის განვითარების გზებზე, ქალაქ-სახელმწიფოებსა და საქართველოს ფედერალურ მოწყობაზე, ,,თემი”, 1994, № 2, 3.

კაჭარავა ი., ამიერკავკასიის რესპუბლიკათა ფედერაციული გაერთიანება, სსრ კავშირის შექმნა, საქართველოს ისტორიის ნარკვევები 8 ტომად, ტომი მე-7, 1976, 80, 84-85, 94-97.

ლორთქიფანიძე მ., საქართველოს ფეოდალური მონარქიის გაძლიერება, საქართველოს ისტორია, 1988, 152-153.

ლომინაძე გ., მონღოლთა ბატონობა საქართველოში და ბრძოლა მის წინააღმდეგ, საქართველოს ისტორიის ნარკვევები, ტომი III, 1979, 629, 748-750.

მელქაძე ო., კონსტიტუციონალიზმი, 2008, 154.

მელიქიშვილი გ., სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს მოსახლეობის უძველესი გაერთიანებები, საქართველოს ისტორიის ნარკვევები, ტომი I, 1970, 361-362, 371.

მელიქიშვილი გ., ქართლი (იბერია) ძვ. VI-IV საუკუნეებში, ქართლის სამეფოს წარმოქმნა, 1970, 439.

მეტრეველი რ., ქართლის ცხოვრება, 2008, 200-201. 509.

მელიქიშვილი გ., ქართველ ტომთა გაერთიანებები საქართველოს ტერიტორიაზე ძვ.წ. II ათასწლეულის ბოლოს, ძვ.წ. III საუკუნეში, საქართველოს ისტორია ტომი I, 2006, 39.

რუხაძე ზ., საქართველოს კონსტიტუციური სამართალი, 1999, 186.

ხუბუა გ., ფედერალიზმი, როგორც ნორმატიული პრინციპი და პოლიტიკური წესრიგი, ქართული სამართლის მიმოხილვა, 1999, 19-20.

ხუბუა გ., ფედერალიზმი, როგორც ეთნიკური კონფლიქტების დაძლევის საშუალება, ჟურნ. ,,სამართალი“, № 6-7, 1999, 15.

ყაუხჩიშვილი ს., ქართლის ცხოვრება, ტომი I, 1955, 21-22, 24-26, 250.

Курашвили К.Т., федеративная организация российского государства, Москва 2000, 20-21.

Chen P., Federalism and Rights: A Neglected Relationship, South Texas Law Review, Vol. 40, 1999, 850.

Elazar J. D., Federalism on the World Scene, Update on Law-Related Education, Vol. 19, № 3, 1995, 43-44.

Elazar J.D., Federalism and the Way to Peace, Institute of Intergovernmental Relations, Queens University Kingston, 1994, 4.

Rosenn S. K., Federalism in the Americas in Comparative Perspective, Inter-American Law Review, Vol. 26, 1994-1995, 6-8.

Rubin L., Malcolm Feeley E., Federalism: Some Notes on a National Neurosis, 41 UCLA Law Review, 1993-1994, 903, 907, 910.

Schmitt C., Constitutional Theory, Duke University Press, 2008, 384, 386-387.

Schuk H.P., Federalism, Case Western Reserve Journal of International Law 5, 2006, 8, , [06.07.2016].

Wiessner S., Federalism: An Architecture For Freedom, New Europe Law Review, Vol. 1:129, 1992-1993, 129, 138, 140.


Full Text: PDF (Georgian)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.