გლობალური კერძო რეჟიმები: ნეოსპონტანური სამართალი და ავტონომიურ სექტორთა დუალისტური კონსტიტუცია?

გუნთერ ტოიბნერი

Abstract


*

Full Text: PDF (Georgian)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.