ხმა ქართველი ქალისა

“ხმა ქართველი ქალისა” არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გენდერის კვლევების ინსტიტუტის მიერ შექმნილი სამეცნიერო-პუბლიცისტური  ჟურნალი, რომელიც დაარსდა იმავე სახელწოდების ფემინისტური გაზეთის ასი წლისთავთან დაკავშირებით. გაზეთი” ხმა ქართველი ქალისა” ქუთაისში გამოცემოდა 1917-1918 წლებში ფემინისტის, საზოგადო მოღვაწისა და პუბლიცისტის კატო მიქელაძის თაოსნობით. სამეცნიერო-პუბლიცისტური ჟურნალი გამოდის წელიწადში ორჯერ და ქმნის პლატფორმას თანამედროვე, ადგილობრივი ფემინისტური, ინტერდისციპლინარული აკადემიური ნააზრევის ხელშეწყობისა და განვითრებისთვის. გენდერის კვლევის სასწავლო საგნების ინტეგრაცია უნივერსიტეტში არსებულ სასწავლო პროგრამებსა და კვლევებში, უნივერსიტეტის სტუდენტების, პროფესორების, ადმინისტრაციული პერსონალისა და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება გენდერული უთანასწორობის პრობლემებისა და მათი დაძლევის გზების შესახებ.


ტომი 1 (2017): ხმა ქართველი ქალისა

სარჩევი

ხმა ქართველი ქალისა PDF
სარედაქციო კოლეგია
წერა, ბედისწერა და ქალების მიმოწერა PDF
ლელა გაფრინდაშვილი
რუსეთის რევოლუცია და ქართველი ფემინისტები: ქალი, როგორც პოლიტიკური სუბიექტი PDF
აია ბერაია
წარსულის რეპრეზენტაცია ქართულ ფემინისტურ ნააზრევში PDF
მაია ტაბიძე
პროსტიტუცია: ძველი და ახალი დებატი PDF
თამარ საბედაშვილი
1920-იანი წლების ახალი საბჭოთა ქალი: მოლოდინები, რეალობა, რეპრეზენტაცია PDF
სალომე ცოფურაშვილი
ქალთა პოლიტიკური წარმომადგენლობა საქართველოში 1990-იანი წლების შემდეგ PDF
ქეთევან ჩხეიძე
მძიმე მრეწველობაში დასაქმებული ქალები ( ჭიათურა) PDF
ანი ნიქაბაძე, ნათია ქარჩილაძე


eISSN: 2449-3023