ტომი 1 (2017)

ხმა ქართველი ქალისა

სარჩევი

ხმა ქართველი ქალისა PDF
სარედაქციო კოლეგია
წერა, ბედისწერა და ქალების მიმოწერა PDF
ლელა გაფრინდაშვილი
რუსეთის რევოლუცია და ქართველი ფემინისტები: ქალი, როგორც პოლიტიკური სუბიექტი PDF
აია ბერაია
წარსულის რეპრეზენტაცია ქართულ ფემინისტურ ნააზრევში PDF
მაია ტაბიძე
პროსტიტუცია: ძველი და ახალი დებატი PDF
თამარ საბედაშვილი
1920-იანი წლების ახალი საბჭოთა ქალი: მოლოდინები, რეალობა, რეპრეზენტაცია PDF
სალომე ცოფურაშვილი
ქალთა პოლიტიკური წარმომადგენლობა საქართველოში 1990-იანი წლების შემდეგ PDF
ქეთევან ჩხეიძე
მძიმე მრეწველობაში დასაქმებული ქალები ( ჭიათურა) PDF
ანი ნიქაბაძე, ნათია ქარჩილაძე


eISSN: 2449-3023