Boleslovas Styra. 105 Years from the Birthday.His Role in the Formation, Development and Modern Evolution of Nuclear Meteorology in Georgia

Avtandil G. Amiranashvili

Abstract


The work is dedicated to the memory of Boleslovas Styra, an outstanding Lithuanian scientist, founder of new direction of physics of atmosphere - nuclear meteorology. His role in the formation, development and the modern evolution of this direction of science in Georgia is noted.


Keywords


Nuclear meteorology, atmospheric radioactivity.

Full Text:

PDF PDF

References


Blažienė I. Boleslovas Styra = Болеслав Стыро. Literatūros rodyklė. Vilnius, 1983, pp. 116-120.

Butkus D. Profesorius B. Styra – branduolinės meteorologijos kūrėjas. Šiuolaikinė fizika Lietuvoje. Kaunas, 1997, pp. 354-363.

Makariūnienė E. Lietuvos fizikų ir astronomų sąvadas. Vilnius, 2001, p. 33.

Styra Boleslovas: (biografija). Lietuvos geografai: enciklopedinis žinynas, Vilnius, 2007, pp. 239-240.

Špirkauskaitė N. Boleslovo Styros 95-osios gimimo metinės: (apie memorialinės lentos atidengimą Savanorių per. 231). Fizikų žinios, Nr. 33, 2007, p. 22.

Makariūnienė E. Styra Boleslovas: (biografija). Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. 22, Vilnius, 2012, p. 541.

Pocius V. Prof. Boleslovas Styra: žymiausiam atmosferos tyrinėtojui Lietuvoje prof. Boleslovui Styrai – 100 metų. Mokslas ir gyvenimas, Nr.11/12, 2012, pp. 16-17.

Styro B.I. Izuchenie radioaktivnosti atmosferi. Raboti litovskikh uchenikh. Vestnik AN SSSR, № 8, 1957 s. 49-54, (in Russian).

Styro B.I. Voprosy yadernoy meteorologii. Izd. In-t geol. i geogr. AN litovskoy SSR, 1959, 418 s., (in Russian).

Styro B.I. Yadernaya meteorologiya. L., Gidrometeoizdat, 1965, 140 s., (in Russian).

Styro B.I. Samoochishcheniye atmosfery ot radioaktivnykh zagryazneniy. L., Gidrometeoizdat, 1968, 288 s., (in Russian).

Styro B.I, Luyanas V.Yu, Shopauskas K.K. Radioaktivnost' atmosfery i meteorologiya. Vil'nyus, Mintis, 1975, 271 s., (in Russian).

Styro B.I, Butkus D.B. Geophysical problems of krypton-85 in atmosphere. Vil'nyus, Mokslas, 1988, 158 p., (in Russian).

Styro B.I., Nedvetskayte T.N., Filistovich V.I. Izotopy ioda i radiatsionnaya bezopasnost'. SPb., Gidrometeoizdat, 1992, 255 s., (in Russian).

Styro B.I. Pervoye soveshianie po yadernoy meteorologii. The Soviet Journal of Atomic Energy. Volume 9, Issue 5, 1960, pp. 422–423, (in Russian).

Styro B.I. Some problems in nuclear meteorology. The Soviet Journal of Atomic Energy. Volume 11, Issue 6, 1962, pp. 1185–1189, (in Russian).

Styro B.I. Yadernaya meteorologiya – novyy razdel fiziki atmosfery. Tr. In-ta geofiziki AN GSSR, t. 28,”Metsniereba”, Tbilisi, 1972, s. 108-112, (in Russian).

Institute of Geophysics – 50. (Editor - Academician Balavadze B.K.). Metsniereba, Tbilisi, 1983,144 s. (in Russian).

Chkhetia M.A., Chkhenkeli Sh.M. Radiometricheskoie issledovanie mineralnikh istochnikov Sairme. Otchet geofizicheskogo instituta Gruzfiliala AN SSSR, 1939, 5 s.

Kebuladze V.V., Torozova L.I. Radioaktivnost Borjomskikh I Suramskikh mineralnikh vod. Trudi Instituta geofiziki AN GSSR, tom 13, izd. AN GSSR, Tbilisi, 1954, s. 131-135, (in Georgian).

Chkhenkeli Sh.M., Torozova L.I. Radioaktivnost presnikh i mineralnikh vod Abkhazskoi ASSR. Trudi Instituta geofiziki AN GSSR, tom 15, izd. AN GSSR, Tbilisi, 1956, s. 95-101, (in Russian).

Chkhenkeli Sh.M., Torozova L.I., Tsereteli Ts.I. Radioaktivnost presnikh i mineralnikh vod Svanetii I gornoi Megrelii. Trudi Instituta geofiziki AN GSSR, tom 16, izd. AN GSSR, Tbilisi, 1957, s. 91-96, (in Russian).

Torozova L.I. K voprosu o genezise radioaktivnosti Tskaltubskikh mineralnikh istochnikov. Trudi Instituta geofiziki AN GSSR, tom 17, izd. AN GSSR, Tbilisi, 1958, s. 383-404, (in Russian).

Styro B., Vebra E.I., Sopauskas K., Khundzhua T.G. Coagulation of the Solid Phase of Radioactive Aerosols with Cloud Droplets. Soobsh. Akad. Nauk Gruz. SSR, 33(1), 1964, (in Russian).

Styro B.I., Verba E.Yu., Shopauskas K.K., Khundzhua T.G. Determination of Turbulent Diffusion Distribution Along the Vertical Concentration of Radon Decay Products in the Atmosphere. Soobsh. Akad. Nauk Gruz. SSR, vol. 43(2), 1966, (in Russian).

Styro B.I., Chkhenkeli Sh.M., Tavartkiladze K.A., Khundzhua T.G. Vertical Distribution of the Natural Radioactivity in the Free Atmosphere at the Mean Cloud Level. Soobsh. Akad. Nauk Gruz. SSR, 49: 65-8, 1968, (in Russian).

Styro B.I., Okroashvili G.G., Gamkhitashvili L.V., Khundzhua T.G. Concerning the Correlation of the Distribution of Radioactivity at Different Levels of the Atmosphere. Soobsh. Akad. Nauk Gruz. SSR 52: 635-8, 1968, (in Russian).

Styro B.I., Chkhenkeli Sh.M., Tavartkiladze K.A., Khundzhua T.G. Regularities of the Distribution of Radon Decay Products According to the Atmosphere Altitude and the Magnitude of Vertical Turbulent Diffusion. Soobsh. Akad. Nauk Gruz. SSR, 54: 321-4, 1969, (in Russian).

Styro B.I., Amiranashvili A.G., Okroashvili G.G., Khundzhua T.G. K teorii vertikal'nogo raspredeleniya yestestvennoy radioaktivnosti v prizemnom sloye atmosfery, Soobsh. AN GSSR,”Metsniereba”, 71, N 2, 1973, s. 349-351, (in Russian).

Styro B.I., Amiranashvili A.G., Khundzhua T.G Opredeleniye chislennykh parametrov, kharakterizuyushchikh vymyvaniye aerozoley blizhayshikh produktov raspada radona –222 v kuchevykh oblakakh, Tez. Dokl.Mezhd. konf. “Fizich. aspekty zagryazneniya atmosfery”, Vil'nyus,18-20 iyunya 1974, s. 100, (in Russian).

Styro B.I., Amiranashvili A.G., Khundzhua T.G K voprosu ob opredelenii postoyannoy vymyvaniya aerozoley korotkozhivushchikh produktov raspada radona-222 v konvektivnykh oblakakh, Tr. In-ta geofiziki AN GSSR, t. 36, ”Metsniereba”, 1975, s. 71-75, (in Russian).

Styro B., Amiranashvili A., Gamkhitashvili L., Khundzhua T. On Vertical Non-Stationary Natural Radioactivity Distribution in Cumuli Clouds. Institute of Physics of the Academy of Sciences of the Lithunian SSR, Atmospheric Physics, ISSN 0135-1419, vol. 5, Vilnius, Mokslas, 1979, pp., 18-24, (in Russian).

Styro B., Amiranashvili A. Some Results of the Investigation of Cumuli Clouds Natural Radioactivity. Institute of Physics of the Academy of Sciences of the Lithunian SSR, Atmospheric Physics, ISSN 0135-1419, vol. 5, Vilnius, Mokslas, 1979, pp. 25-41, (in Russian).

Styro B., Amiranashvili A. Investigation of the Natural Radioactivity of Cumuli Clouds in the Process of Their Development and Disintegration. Institute of Physics of the Academy of Sciences of the Lithunian SSR, Atmospheric Physics, ISSN 0135-1419, vol. 5, Vilnius, Mokslas, 1979, pp. 42-50, (in Russian).

Styro B.I., Kartsivadze A.I., Amiranashvili A.G., Khundzhua T.G., Tsitskishvili M.S. Issledovaniye protsessov zakhvata aerozol'nykh chastits v kuchevykh oblakakh, Tez. Dokl. Vsesoyuzn. Simp. po mikrofizike oblakov i osadkov, Tbilisi, 9-24 oktyabrya, 1979, s. 35, (in Russian).

Styra B., Amiranashvili A. On the Cloud Drops Radioactivation. Institute of Physics of the Academy of Sciences of the Lithunian SSR, Atmospheric Physics, ISSN 0135-1419, vol. 7, Vilnius, Mokslas, 1981, pp. 25-28, (in Russian)

Styra B., Amiranashvili A. Aerosol Distribution above Georgia Investigations. Institute of Physics of the Academy of Sciences of the Lithunian SSR, Atmospheric Physics, ISSN 0135-1419, vol. 8, Vilnius, Mokslas, 1983, pp. 18-24, (in Russian).

Amiranashvili A.G., Gzirishvili T.G. Aerosols and ice crystals in the atmosphere. Tbilisi, Metsniereba, 1991, 113 p., (in Russian).

Styra B., Golub T. Annual Course of Radon Decay Products in the Atmosphere Surface Layer. Institute of Physics of the Academy of Sciences of the Lithunian SSR, Atmospheric Physics, ISSN 0135-1419, vol. 7, Vilnius, Mokslas, 1981, pp. 53-55, (in Russian).

Styra B., Golub T., Shpirkauskaite N. Atmospheric Circulation Types Influence on Short-Lived Radon Decay Products Distriburtion in the Surface Atmosphere. Institute of Physics of the Academy of Sciences of the Lithunian SSR, Atmospheric Physics, ISSN 0135-1419, vol. 8, Vilnius, Mokslas, 1983, pp. 36-40, (in Russian).

Balabuyev A.G., Nodiya A.G., Amiranashvili A.G., Balavadze A.Sh., Tintilozov Z.K. Ionizatsionnoye sostoyaniye i yestestvennaya radioaktivnost' vozdukha v Novo-Afonskoy peshchere. Mater. Dokl. 2-go Resp. Seminara po nekotorym voprosam fiziki zemli, atmosfery, ionosfery i kosmicheskikh luchey, Tbilisi, 28-30 dekabrya 1977, s. 50-50, (in Russian).

Amiranashvili A.G., Jishkariani J.M., Nodia A.G., Sepiashvili R.I., Tatashidze Z.K. Natural Air Radioactivity and Aeroions in Tskaltubo Cave. Academy of Science of Georgia, Tbilisi, 1994, 55 p., (in Russian), http://dspace.gela.org.ge/handle/123456789/537

Amiranashvili A., Lominadze G., Melikadze G., Tsikarishvili K., Chikhladze V. Aero - Ionizing State and Radiological Situation in the Tskaltubo Cave. Trans. of Mikheil Nodia Institute of Geophysics, ISSN 1512-1135, vol. 60, Tbilisi, 2008, pp. 206 – 212 (in Russian).

Tarkhan-Mouravi I., Saakashlili N., Tabidze M., Kakulia N., Kvinikadze I., Khelashvili E., Tarkhnishvili N., Amiranashvili A., Kirkitadze D., Tarkhnishvili A., Chikhladze V. Some Microclimatic Characteristic of Health Resort Tskaltubo. Trans. of Mikheil Nodia Institute of Geophysics, ISSN 1512-1135, vol. 60, Tbilisi, 2008, pp. 314 – 318, (in Russian).

Amiranashvili A., Bliadze T., Nodia A., Nikiforov G., Chelidze L., Chikhladze V., Khazaradze K., Khazaradze R. Several researched results of radon concentrations in human environment, Proc. 1st Int. Conf. on Ecology and Environmental Management in Caucasus, Tbilisi, Georgia, October 6-7, 2001, pp. 61-62.

Amiranashvili A., Bliadze T., Nikiforovi G., Nodia A., Chelidze L., Chikhladze V. Radonis shemtsveloba Tbilisis metropolitenshi. Hidrometeorologiis institutis shromebi, ISSN 1512–0902, tomi 108, Tbilisi, 2002, gv. 59–64, (in Georgian).

Amiranashvili A., Bliadze T., Nodia A., Nikiforovi G., Chelidze L., Chikhladze V., Khazaradze R., Khazaradze K. Adamianis saarsebi sivrtseshi radonis kvlevis tsinastsari shedegebi. Q. Tbilisis ekologiuri problemebi. Q. Tbilisis meriis garemos datsvisa da bunebrivi resursebis regulirebis komiteti, Tbilisi, 2002, gv. 140–146, (in Georgian).

Amiranashvili A., Chelidze T., Melikadze G., Trekov I., Todadze M. Quantification of the radon distribution in various geographical areas of West Georgia, Journal of the Georgian Geophysical Society, Issue A. Physics of Solid Earth, ISSN 1512-1127, vol. 12A, Tbilisi, 2008, pp. 65–69.

Amiranashvili A., Chelidze L., Gvinianidze K., Melikadze G., Todadze M., Trekov I., Tsereteli D. Radon Distribution and Prevalence of Lung Cancer in Several Areas of West Georgia, Trans. of the Institute of Hydrometeorology, vol. No 115, ISSN 1512-0902, Tbilisi, 18 – 19 November, 2008, pp. 349–353.

Amiranashvili A., Chelidze T., Melikadze G., Trekov I., Todadze M., Chankvetadze A., Chelidze L. Preliminary Results of the Analysis of Radon Content in the Soil and Water in Different Regions of West Georgia. Trans. of Mikheil Nodia Institute of Geophysics, ISSN 1512-1135, vol. 60, Tbilisi, 2008, pp. 213–218, (in Russian).

Vaupotič J., Bezek M., Kapanadze N., Melikadze G., Makharadze T., Machaidze Z., Todadze M. Radon and Thoron Measurements in West Georgia. Journal of Georgian Geophysical Society, Issue (A), Physics of Solid Earth, v.15a, 2011-2012, pp. 128-137.

Chen J., Kekelidze N., Jakhutashvili T., Kajaia G., Tulashvili E., Elizbarashvili M., Chkhaidze M. Georgian Individual Risks of Radon Induced Lung Cancer. Radiation Emergency Medicine, vol. 2, N 1, 2013, pp. 27-34.

Tsitskishvili M.S., Tsitskishvili M.M., Chkhartishvili A.G. Problems of radioecology of Caucasus and education for sustainable future of region. “Radiological and agroecologycal Researches”. Volume VI (The complete works consist of the materials of the International Conference devoted to XXX Anniversary of the Institute establishment), ISSN 1512-2786, Tbilisi, 2009, pp.28-34, (in Russian).

Tsitskishvili M.S., Ninua T.L., Mikeladze M.O. Regional parameterization by atmospheric transfer for reduction radioactive pollution. “Radiological and agroecological Researches”. Volume VI (The complete works consist of the materials of the International Conference devoted to XXX Anniversary of the Institute establishment), ISSN 1512-2786, Tbilisi, 2009, pp.181-185, (in Russian).

Shengelaia G., Danelia K., Zardiashvili K., Khunjua A., Khunjua T. On Possible Precursor of the Tbilisi Earthquake on April 25, 2002, Bull. of the Georgian Acad. of Sci., 166, N 3, 2002, pp. 499-501.

Amiranashvili A.G., Chikhladze V.A., Gambashidze R.A., Khunjua A.T., Nodia A.G. Preliminary Results of Investigations of Variations of Atmospheric Electric Parameter Peculiarities Over Tectonic Fractures and During Earthquakes, Proc. 12th Int. Conf. on Atmospheric Electricity, Versailles, France, 9-13 June, vol.1, 2003, pp. 403-406.

Amiranashvili A., Matiashvili T., Nodia A., Khunjua A., Chikhladze V. Connection of Soil Radon and Air Electrical Conductivity with the Earthquakes. Trans. of Mikheil Nodia Institute of Geophysics, ISSN 1512-1135, vol. 60, Tbilisi, 2008, pp. 195–201, (in Russian).

Melikadze G., Schubert M., Tsabaris Ch., Kapanadze N., Todadze M., Machaidze Z., Chankvetadze A. Using Environment Tracers for Investigation of Submarin Groundwater Discharge. Journal of Georgian Geophysical Society, Issue A. Physics of Solid Earth, vol. 16A 2013. http://dspace.gela.org.ge/handle/123456789/4823

Melikadze G., Kapanadze N., Todadze M., Machaidze Z., Chankvetadze A., Tsabaris Ch., Androulakaki E., Pappa F., Eleftheriou G., Patiris D., Schubert M., Knoeller K., Stollberg R., Mallast U. Using Environment Tracers for Investigation of Black Sea Pollution. Complex Research of Earthquake’s Forecasting Possibilities, Seismicity and Climate Change Correlations, BlackSeaHazNet Workshop, Sofia, Bulgaria; 12/2013 http://217.147.230.60/handle/123456789/4823

Melikadze G., Todadze M., Kapanadze N., Körting O., Müller B., Vaupotič J., Andreeva P., Kiselinov Hr. Study Interaction between Seismicity and Gas Emission on the Territory of Georgia. Complex Research of Earthquake’s Forecasting Possibilities, Seismicity and Climate Change Correlations, BlackSeaHazNet Workshop, Sofia,Bulgaria; 12/2013 http://217.147.230.60/handle/123456789/4821

Kapanadze N., Bezek M., Vaupotič J., Melikadze G. Radon and Thoron Levels in Air at Selected Places in Georgia. Complex Research of Earthquake’s Forecasting Possibilities, Seismicity and Climate Change Correlations, BlackSeaHazNet Workshop, Sofia, Bulgaria; 12/2013. http://dspace.gela.org.ge/handle/123456789/4822

Melikadze G., Kralik M., Pavuza R. Hydrogeological and Speleometeorological Dynamics of the Prometheus and Sataplia Show-Caves, Imereti, Georgia. Journal of Georgian Geophysical Society, Issue (A), Physics of Solid Earth, vol. 17a, 2014, pp. 76-101. http://openjournals.gela.org.ge/index.php/GGS/ article/view/1629

Melikadze G., Jimsheladze T., Todadze M., Vepkhvadze S., Kapanadze N. Some Aspects of Natural Gases Distribution on the Territory of Georgia. Bulgarian Academy of Sciences, Engineering Geology and Hydrogeology, 28, Sofia,2014, pp. 15-24.

Schubert M., Knöller K., Stollberg R., Mallast U., Ruzsa G., Melikadze G. Evidence for Submarine Groundwater Discharge into the Black Sea—Investigation of Two Dissimilar Geographical Settings, Water 2017, 9(7), 468.

Rosinski J., Nadamoto C.T., Young J.A., Wogman N.A., Perkins R.W. Radionuclides as Ice-Forming Nuclei. J. de Rech. Atm, vol. 6, No 4, 1972, pp. 693-696.

Muraleedharan T.S., Subba Ramu M.S., Vohra K.G. Experimental Studies of the Formation of Aitken Nuclei in the Atmosphere. Proc. 11th Int. Conf. on atmospheric aerosols, Condensation and Ice Nuclei, Budapest, Hungary, 3-8 September. Vol.1, pp. 52-57, 1984.

Israelsson S., Schutte Th., Pisler E., Lundquist S. Effects of Radioactive Fallout on Lightning Frequency. Proc. of the 8th International Conference on Atmospheric Electricity, Uppsala, Sweden, 13-16 June, 1988, pp. 416-419.

Amiranashvili A.G., Gzirishvili T.G., Chumburidze Z.A. On the role of artificial iceforming reagents and radioactive intermixtures in the variation of convective clouds thunderstorm and hail activity. Proc. 12th Int. Conf. on Clouds and Precipitation, Zurich, Switzerland, August 19-23, vol. 1, 1996, pp. 267-270.

Amiranashvili A.G., Amiranashvili V.A, Beritashvili B.Sh., Mkurnalidze I.P., Chumburidze Z.A. Some Characteristics of a Thunderstorm Activity in Georgia. Proc. 12th Int. Conf. on Atmospheric Electricity, Versailles,France, 9-13 June , vol.1, 2003, pp. 711-714.

Amiranashvili A.G., Amiranashvili V.A., Kirkitadze D.D., Chiabrishvili N.G., Chochishvili K.M. To a Question About the Formation of Secondary Aerosols in the Atmosphere. Trans. Of M. Nodia Institute of Geophysics of Georgian Acad. Of Sci., ISSN 1512-1135, vol. 58, 2004, pp. 119-126, (in Russian).

Amiranashvili A. Scheme of the interaction of atmospheric aerosols and convective clouds, IUGG 2003 Abstract, Sapporo, Japan, June 30-July 11, 2003, MI02b/D-041.

Amiranashvili A.G., Amiranashvili V.A., Gzirishvili T.G., Kharchilava J.F., Tavartkiladze K.A. Modern Climate Change in Georgia. Radiatively Active Small Atmospheric Admixtures. Monograph, Trans. Of M.Nodia Institute of Geophysics of Georgian Acad. Of Sci., ISSN 1512-1135, vol. LIX, 2005,128 p.

Amiranashvili A.G. Issledovaniye grozo-gradovykh protsessov v Gruzii i ikh svyazey s aerozol'nym zagryazneniyem atmosfery. Avtoreferat dissertatsii na soiskaniye uchenoy stepeni doktora fiziko-matematicheskikh nauk, 04.00.23 – geofizika, fizika atmosfery i gidrosfery, Institut geofiziki im. M.Z. Nodia, Tbilisi, 2006, 53 s., http://www.dspace.gela.org.ge/bitstream/123456789/ 4920/1/Amiranashvili_ Avtoreferat_2006.pdf

Amiranashvili A.G. On the Role of Cosmic and Radioactive Radiation on the Formation of the Secondary Aerosols in Atmosphere, Int. Conference “Near-Earth Astronomy 2007” Abstract, Terskol, Russia, 3-7 September 2007.

Amiranashvili, A.G., Amiranashvili, V.A., Bakradze, T.S., Chikhladze, V.A., Glonti, N.Ya., Kharchilava, J.F.,Tuskia, I.I On the influence of cosmic rays on the secondary aerosols formation in the atmosphere. 7th Int. Conference “Problems of Geocosmos”, Abstract, 26 – 30 May, 2008, St. Petersburg, Russia.

Amiranashvili A., Bliadze T., Kirkitadze D., Nikiforov G., Nodia A., Chankvetadze A., Chikhladze V. Surface Radon as the Air Pollution Catalyst by Secondary Aerosols in Tbilisi. Trans. Of Mikheil Nodia Institute of Geophysics, ISSN 1512-1135, vol. 62, Tbilisi, 2010, pp. 197-206, (in Russian).

Amiranashvili A. Negative Correlation Between of Light Ions Content and Radon Concentration: Particularity of Tbilisi City Air Pollution, or Norm for the Urbanized Locality? Proc. Of the 14th Int. Conf. on Atmospheric Electricity, Rio de Janeiro, Brazil, August 07-12, 2011, http://www.icae2011.net.br/.

Amiranashvili A. Tbilisi Type of Smog as Attribute of Feedback Effect Between the Air Ionization Intensity and Small Ions Concentration, Proc. Of 7th Asia-Pacific Int. Conf. on Lightning, Chengdu, China, November 1-4, 2011, http://www.apl2011.net/.

Amiranashvili A. The feedback effect of intensity of ionizing radiation with the light ions content in atmosphere. Paradox (the Tbilisi type of a smog), or usual phenomenon for the strongly pollution cities? Proc. Of Int. Conf. “Environment and Global Warming” Dedicated to the 100th Birthday Anniversary of Academician F. Davitaya, Collected Papers New Series, N 3(82), ISSN 2333-3347, Tbilisi, 2011, pp. 95-100.

Amiranashvili A., Bliadze T., Chikhladze V. Photochemical smog in Tbilisi. Monograph, Trans. Of Mikheil Nodia institute of Geophysics, ISSN 1512-1135, vol. 63, Tb., 2012, 160 p., (in Georgian).

Amiranashvili A. Some results of study of variations of light ions concentration and their connections with the ionizing radiation and sub-micron aerosol content in air under the conditions of Tbilisi city. Proc. Of 15th Int. Conf. on Atmospheric Electricity, Norman, Oklahoma, USA., 15-20 June 2014, http://icae2014.nwc.ou.edu/

Amiranashvili A.G. Tbilisskiy tip smoga i yego osobennosti. Mezhdunarodnaya konferentsiya «Aerozol’ i optika atmosfery» (k stoletiyu G.V. Rozenberga), Tezisy dokladov, 21-24 oktyabrya, Moskva, 2014, s. 67.

Amiranashvili A.G. Increasing Public Awareness of Different Types of Geophysical Catastrophes, Possibilities of Their Initiation as a Result of Terrorist Activity, Methods of Protection and Fight with Their Negative Consequences. Engaging the Public to Fight Consequences of Terrorism and Disasters. NATO Science for Peace and Security Series E: Human and Societal Dynamics, vol. 120. IOS Press, Amsterdam•Berlin•Tokyo•Washington, DC, ISSN 1874-6276, 2015, pp.155-164. http://www.nato.int/science; http://www.springer.com; http://www.iospress.nl

Amiranashvili A., Chargazia Kh. Intra-Annual and Seasonal Variations of Sub-Micron Aerosols Concentration and their Connection with Radon Content in Surface Boundary Layer of Tbilisi City. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, vol. 10, N 2, 2016, p. 72-78.

Amiranashvili A.G., Bakradze T.S., Ghlonti N.Ya., Khurodze T.V., Tuskia I.I. On the Connection between Annual Variations of the Intensity of Galactic Cosmic Rays and the Changeability of Cloudiness and Air Temperature in Tbilisi. Journal of the Georgian Geophysical Society, Issue B. Physics of Atmosphere, Ocean and Space Plasma, v.19B, 2016, pp. 128-134.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.